جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

وقتی ایمان داشته باشی در مقابل بدترین طوفانها سربلند بیرون می آیی . طوفان های زندگیت را به فال نیک بگیر و با توکل به خداوند و  با احساس خوب پیش برو