جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

زندگی سرشار از پستی ها و بلندیهاست. موقعیت های خوب و شرایط ناگوار. اتفاقات زیبا و لحظات غم انگیز. من و شما در این زندگی هستیم و ناگزیر به مقابله با این شرایط. در آن لحظات سخت باید تکیه گاهی داشته باشیم و بدون تکیه گاه به سختی میتوانیم از برخی لحظات ناگوار جان سالم بدر ببریم و از آنجایی که هر تکیه گاهی که شما برای خودتان برگزینید میرا و از بین رونده هستند باید یک تکیه گاه دائمی و همیشگی برای خودتان پیدا کنید که قدرتمند باشد و بتواند در مقابل خیل عظیمی از دشواری ها یاری و همراهیتان کند و او کسی نیست جز خدای رحمان که بهترین تکیه گاه در همه زمانها و مکانهاست و هر کسی در زندگیش بتواند این تکیه گاه را پیدا کند و درک کند زندگی برایش به طرز عجیبی زیبا میشود و اینجاست که بیت زیبای حضرت حافظ که میفرماید ( ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند . چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور ) مصداق پیدا میکند. در طوفانهای زندگی وقتی ایمان داشته باشی سربلند بیرون می آیی . طوفان های زندگیت را به فال نیک بگیر و با توکل به خداوند و  با احساس خوب پیش برو. همین طوفانهای زندگی هستند که دلیل پیوند تو با معبود ابدی و ازلی را برایت رقم میزنند. از مشکلات زندگیت فرار نکن و با آغوش باز آنها را بپذیر و ایمان داشته باش با استعانت از خداوند بر آنها غلبه میکنی و در نهایت رشد پیدا میکنی

 

لطفا نظرات خودتان را در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید

و در صورت داشتن هر سوالی به قسمت از کرال بپرس مراجعه کنید

www.NaserKral.com