جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

خیلی مواقع ما بارها و بارها خواسته های خودمان را با خداوند در میان میگذاریم و ازش درخواست داریم که کمک کند تا ما به خواسته های خودمان برسیم. شما باید در موقع درخواست به خداوند ایمان داشته باشید و تسلیمش شوید و دست خداوند را برای هر کاری باز بگذارید تا او با صلاح دید خودش راه را به ما نشان دهد و به مسیر مناسب هدایتمان کند. در اکثر موارد که اصولا انسانها حتی خودشان هم نمیدانند که چه خواسته ای دارند و باری به هر جهت زندگی میکنند. در موارد کمی هم انسانها میدانند چه چیزی میخواهند ولی توان حرکت را به سمت آنها به دلیل بی ایمانی و باورهای خراب ندارند. در موارد اندکی انسانها هم میدانند چه میخواهند و هم با باورهای درست و ایمان به سمت خواسته هایشان قدم برمیدارند ولی از آنجایی که خداوند به تمام امور آگاه است و راه رسیدن ما به خواسته هایمان را بهتر و از هر کسی میداند، با هدایت ما به مسیری که در ظاهر مسیری نامناسب است میخواهد که ما با حرکت در آن مسیر به راحتی و در کمترین زمان به خواسته های خودمان برسیم ولی چون مسیر در ظاهر به نظر ما زیاد مسیر جالبی نیست و باور نداریم که این همان مسیری است که قراره را خواسته هایمان برساند در نتیجه به دلیل ایمان کم و ضعیف مسیر پیشنهادی خداوند را رد کرده و با عقل خودمان مسیری که به نظر بهتر هستش را انتخاب میکنیم و در نهایت هم به دستاوردهای بسیار اندکی میرسیم. این انیمیشن این مدل انسانها را به راحتی نشانمان میدهد. ولی تعداد خیلی خیلی کم از انسانها هستند که هم خواسته هایشان مشخص است هم در جهت خواسته هایشان قدم برمیدارند و در حد توان خودشان تلاش میکنند و هم با ایمان کامل و باورهای عالی تسلیم خداوند میشوند و باور دارند که همین مسیری که در آن قرار دارند و شاید ظاهرا جالب نباشد، بهترین مسیر برای رسیدن به خواسته هایشان است و با ایمان کامل حرکت میکنند و در نهایت در کمترین زمان به صورت اعجازانگیر به خواسته ها و انتخاب های خودشان میرسند

لطفا نظرات خودتان را در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید

و در صورت داشتن هر سوالی به قسمت از کرال بپرس مراجعه کنید

www.NaserKral.com