جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

امکان ندارد کسی خوب به اطرافش نگاه کند و نیاز مبرم به خیر و نیکی به دیگران را احساس نکند. بهانه های زیادی به وجود آمده که بهتر است نام آنها را واقعیت گذاشت. واقعیت های تلخی که دل هر انسان را به درد خواهد آورد. از مصائب و مشکلات کودکان کار گرفته، تا سالمندانی که در اوج ناتوانی مشغول به سخت ترین کارها برای امرار معاش میشوند. کودکانی که هر روز با نگاه های ملتمسانه به ثانیه های در گذر چراغ های قرمز نگاه میکنند و گویی فرصت زندگی را از دست داده اند. مادری که با ترس لیف های دست بافتش را کنار خیابان پهن میکند و نگاهش تنها به انتهای خیابان است که مبادا مجبور شود بساطش را جمع کند. با وجود تماماین دردها، هنوز وجدانهای بیدار زیادی وجود دارند که حاظر هستند هر کار خیری بکنند تا دردی از کسی دوا شود. هر کدام از ما میتوانیم در حد توان خودمان مشکلی از مشکلاتی این انسانها را حل کنیم. به بینهایت طریق میشود این کارهای زیبا را مثل کارهای همین کلیپ انجام داد

 

لطفا نظرات خودتان را در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید

و در صورت داشتن هر سوالی به قسمت از کرال بپرس مراجعه کنید

www.NaserKral.com