جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

تناسخ چیست چه میگوید و طرفداران این نظریه بر چه اساسی آن را حقیقت میدانند؟ در اکثر تمدن‌های قدیمی، همچون در بسیاری از ادیان، ایده‌ی تناسخ وجود دارد، فرآیندی که در پی مرگ فیزیکی دنبال می‌شود. فرهنگ‌های مدرن، مرگ را نقطه مخالف زندگی می‌دانند، در نتیجه زندگی بعد از مرگ را رد می‌کنند. مرگ به عنوان یک پایان و یک فاجعه در نظر گرفته می‌شود و همین باعث شده است که امروزه بسیاری از ما از آن بترسیم. در دوران باستان و با تعلیمات متفاوت اما، مرگ به عنوان بخشی از چرخه طبیعی زندگی و فرآیندی ضروری دیده می‌شود که ما باید یاد بگیریم از آن نترسیم. مفهوم تناسخ در اینجا معنا می‌یابد. مصریان باستان می‌گویند که هیچ چیز در زندگی مهم‌تر از آن نیست که یاد بگیریم چگونه خوب بمیریم. این بدان معناست که زندگی، جایی است که در آن باید آماده شویم تا به مرحله بعدی ورود پیدا کنیم. در واقع زمان مرگ، به نحوی آمادگی برای مرحله بعدی زندگی است. البته این هرگز به این معنا نیست که مردم به دنبال مرگ بودند؛ برعکس، به دنبال مرگ رفتن، مثلا خودکشی کردن همواره به عنوان بی احترامی به چرخه زندگی بوده و یک گناه سنگین است، این انیمیشن فوقالعاده به راحتی به این نظریه میپردازد و در آن تناسخ به عنوان یک فرآیند و قانون طبیعی و الهی در نظر گرفته می‌شود

 

لطفا نظرات خودتان را در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید

و در صورت داشتن هر سوالی به قسمت از کرال بپرس مراجعه کنید

www.NaserKral.com