جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

خدای من تو را سپاسگزارم که روز تازه ای به من عطا کردی این روزی است که تو ساختی و من در آن شادمان خواهم بودمن امروز شادی بسیار خواهم کرد زیرا تو امروز محبت هایت را بر من تازه خواهی نمود .امروز آرامش و برکات تو بر من تازه خواهد شد و سلامتی و سعادت همچون رودی بر من جاری خواهد شد. نیکویی و محبت تو ، از پی من خواهد آمد و حضور تو از هر سو من را امنیت خواهد بخشید. پدر آسمانی من ، امروز نمیدانم با چه چیزهای جدیدی روبرو خواهم شد ولی اطمینان دارم که تو وفاداری و راهها را برایم هموار میسازی. اطمینان دارم تو به زانوان لرزان من قوت خواهی داد تا در راههای تو قدمهای پیروزی بخش را بردارم. خدای امروز از قدمهای من محافظت کن تا از کلامت منحرف نشوم  چون کلام تو حقیقت مطلق است. خدای من امروز همه ترسها نگرانیها ،تشویشها و اضطراب ها را به دستان قدرتمند تو میسپارم تا تو امروز با روح نیکویی خود آرامش را بر فکرم ، دلم ،جانم ، جسمم و روحم جاری سازی. امروز از هیچ چیزی نمیترسم زیرا تو همراه منی در کنار منی در منی و با منی. خدای من امروز من را به سمت آبهای آرام هدایت فرما و من را از تمامی طوفانها  و سختیها محافظت کن. امروز پریشانی را از من دور کن و با روح ملکوتی خویش جان من را در مرتع های سرسبز حضورت تازه نما. تو به من روح ترس ندادی بلکه روحی سرشار ازآرامش داده ای، پس دل من را آرام کن  و با نهیب روح خویش طوفانهای درون من را آرام ساز. امروز هرگونه دودلی شک و تردید را از ذهن من دور کن تا بتوانم با آرامش فقط بر روی تو تمرکز کنم. امروز چشمانم را فقط به تو میدوزم  و گوشهایم را. فقط به سمت صدای تو مایل میکنم چون تنها تو حامی و نگهدار من هستی. خدای من وجودت قوت قلبی من است و من ایمان دارم آنگاه که احساس ضعف کنم تو مرا  نیروی عظیم میبخشی. خداوندم اطمینان دارم که تو امروز حکمت خود را میفرستی تا تصمیمات و افکار و انتخابهای امروزم مورد قبول تو باشد. خداوندم امروز من را فهم و درکی عمیق عطا کن و من را از خودت لبریز کن تا اراده ات را به انجام برسانم. خدای من امروز به من کمک کن تا هر چه بیشتر با قدرتهای درونی ام آشنا شوم و آنها را در جهت ایجاد خیر و نیکی به کار ببندم. امروز با روح ملکوتی خود قلب من را تطهیر کن تا زبان من زبان برکت زبان شفا و زبان تحسین و تشویق باش. ای خدای عزیز امروز چراغ راه من باش و کمکم کن تا بتوانم در یگانه مسیر حقیقت که به تو منتهی میشود قدم بردارم. خدای من امروز فکری متفاوت و جدید از فکر این دنیای فانی و گذرا عطا کن تا بتوانم دنیا را از دریچه چشمان تو ببینم. امروز به من عینکی روحانی عطا کن تا نادیدنیها و اتفاقات شگفت انگیز عالم غیبت را ببینم تا هر چه بیشتر به شگفتیهای خلقتت پی ببرم. خداوندم امروز آرامشی از جنس خودت را بر دنیای درون و بیرون من هدیه کن امروز من را از خودم خالی کن تا روح قدوس تو در من کارهای عظیم. انجام دهد و بتوانم با فروتنی دیگران را محبت کنم حتی دشمنانم را. خدای من کمکم کن تا امروز نفسم را با تمام امیال شریرانه اش به اسارت بکشم و چشمانم را از هرگونه خواهش و جسمم را از هرگونه تمنا پاک کنم. امروز افکار و احساسات خودم را به دستان تو میسپارم تا من را  از هرگونه وسوسه ها ، پلیدی ها و شهوت حفظ کنی. پدر آسمانی من، امروز تو را مثل ابراهیم نبی انتخاب میکنم و اعلام میکنم که این یک انتخاب آگاهانه است. میدانم برا ی من سختیها خواهد بود ولی یک روز در کنار تو بودن ، بهتر است از هزار روز در کاخهای سر به فلک کشیده شریران بودن و در دنیا گم شدن. و دیگر یافت نشدن. تو پدری هستی که بر تک تک دختران و پسران خویش اهمیت میدهد و بر تک تک آنها دل میسوزاند پس به تو اعتماد میکنم و تمام ساعات امروز را به دستان پر از مهر تو میسپارم. امروز بیشتر از هر زمانی تو را خدمت میکنم نه فقط به زبان بلکه با تمامی دل و با تمامی جانم و با تمام وجودم. امروز دستانم را فقط و فقط به سوی تو دراز میکنم و اعلام میکنم که فقط تو پادشاه و ولی نعمت من هستی. امروز برای هزارمین بار به خودم یادآوری میکنم که تنها قدرت این عالم تویی و تنها تویی که بر تمام عالم و کیهان آگاه و بینا هستی. تو خدایی هستی که چشمانش بر سوسن های صحرا و پرندگان آسمان است و با همان چشمان به من هم نیز نگاه میکنی پس تمام آرزوها خواسته ها و رویاهای خودم را به دستان تو میسپارم تا اراده تو چنان که در آسمانها به انجام میرسد امروز در زندگی من کرده شود. خدای من ، اطمینان دارم امروز من را از تمام بلایا و انحرافات و بدیها حفظ میکنی و من را از وجودت سرشار میسازی. ایمان دارم امروز من را در تمامی راههای اصلی و فرعی زندگیم محافظت خواهی کرد. امروز باور دارم که تو تمام احتیاجات و نیازهای من را در دولت پر جلال و ثروتمند خودت برآورده میکنی. خداوندم امروز وجود من را از تمام شرک های آشکار و پنهان پاک کن و کمکم کن تنها تو را یگانه قدرت این کائنات بدانم. خدای عزیزم  ایمان دارم که امروز هیچ چیز و هیچ کس قادر نخواهد بود من را از عشق و محبت عظیم تو جدا سازد ؛ چون تو دیروز ،امروز و فردا همان هستی

 

لطفا نظرات خودتان را در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید

و در صورت داشتن هر سوالی به قسمت از کرال بپرس مراجعه کنید

www.NaserKral.com