جهت دانلود فایل، ابتدا باید کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

vageiyat budi ki biz har zaman manaviyat dan uzakh galsakh iztirab va istiresa tushajakh. alan bizim iran jamiamizda bu mushkulat ki var hamisi bi shey dan nashaaat tapir oda allahda va manaviyat dan uzakh olmamizdi. ittifagan biz bi millatukh ki fikr elirukh bas hamidan chokh allaha yakhinukh vali vageyat budi ki allah bizim yashamamizda yap akhirlardadi va biz hamiya tavakul va tavasul elirukh bi allahdan sora. bu gozal duani siza hazirlamishukh ta har gun az olsa da allahi yaddan chikhadmiyakh va haddaagal gunda bir seri bu gozal va malakuti duaya gulakh asakh. manim barnamalarim iki dila hazir  olur. ham farsi ham turki. siz hankisinan rahatsiz ojur peygir olun

 

lutfan nazar va pishnahadlarizi bizinan ishtiraka goyun

sualiz olsa ( kraldan sorush ) gismatinda matrah eliyin

Naserkral.com